Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Isiine 2017

Isiine 24-30

Hizqqeela 21-23

Isiine 24-30
 • Mazamure 14⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Kawotana Uray Maatay Deˈiyoogaa”: (10 daq.)

  • Hiz 21:25—‘Iita Israaˈeela halaqa’ geetettiday Kawuwaa Sedeqiyaasa (w07-AM 7/1 13 ¶11)

  • Hiz 21:26—Daawita zariyaappe Yerusalaamen kawotiyoogee attana (w11 8/1 11 ¶6)

  • Hiz 21:27—“Maatai de7iyoogee” Yesuus Kiristtoosa (w14 10/15 10 ¶14)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Hiz 21:3—Yihooway shoohuwaappe shoddiyo bisoy aybee? (w07-AM 7/1 14 ¶1)

  • Hiz 23:49SHemppo 23n odettida balay aybee, qassi nuuni ay tamaarana danddayiyoo? (w07-AM 7/1 14 ¶6)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Hiz 21:1-13

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) fgGeeshsha Maxaafaa Waati Xannaˈiyoo? giyo biiduwaa erissa, yaatin tobbite (shin biiduwaa bessoppa).

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) bh—Maxeetiyaa darotoo immiyo ura oychiyo wode, Geeshsha Maxaafaa Waati Xannaˈiyoo? giyo biiduwaa erissa, yaatin tobbite (shin biiduwaa bessoppa).

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 215 ¶3–216 ¶1

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 82

 • Asa Penggen Oottana Bessiyaabaa”: (15 daq.) Haggaazuwaa xomoosiya ishay ezggiyaageetuura tobbiyoogaa. Asa penggen oottana bessiyaabaanne oottana bessennabaa qonccissiya biiduwaa bessiyoogan doomma.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 15 ¶18-28

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 34⁠nne Woosaa