Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Isiine 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 15-17

Intte Gelido Qaalaa Poleetii?

Intte Gelido Qaalaa Poleetii?

17:18, 19

  • Kayye sohuwan ne zaaruwaa xaafa.

    Sedeqiyaasi kanttido maachay aybee?

  • I ba maachaa kanttidoogan gakkidabay aybee?

    Taani maacettidobaanne oottanawu qaalaa gelidobaa:

Taani maacettiodbaannne oottanawu qaalaa gelidobaa polennan aggiyoogee kaalettiyoobaa: