Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Isiine 10-16

Hizqqeela 15-17

Isiine 10-16
 • Mazamure 49⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Intte Gelido Qaalaa Poleetii?”: (10 daq.)

  • Hiz 17:1-4—Baabilooneti Sedeqiyaasa sohuwan Kawuwaa Yoˈaakiina sunttidosona (w07-AM 7/1 12 ¶6)

  • Hiz 17:7, 15—Sedeqiyaasi maachaa kanttidi Gibxxeti bana maaddana mala koyiis (w07-AM 7/1 12 ¶6)

  • Hiz 17:18, 19—Yihooway Sedeqiyaasi ba gelido qaalaa polanaadan koyiis (w12 10/1 31 ¶11; w88 9/15 17 ¶8)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Hiz 16:60—‘Merinaa maachay’ aybee, qassi maacettidaageeti oonee? (w88 9/15 17 ¶7)

  • Hiz 17:22, 23—Yihooway tokkana giido ‘licoy’ oonee? (w07-AM 7/1 12 ¶6)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Hiz 16:28-42

MINNADA HAGGAAZA

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 131

 • Intte Aqo Deˈuwan Ufayttennaba Gidikkokka, Machiyo Wode Woy Geliyo Wode Gelido Qaalaa Polite: (10 daq.) Laappune 2014 Beegottite! maxeetiyaa sinttaa 14-15n deˈiya qofaappe cimay haasayees.

 • Yihoowa Dabbo Gida—Tumancha Gida: (5 daq.) Biiduwaa bessa. Yaatada amarida naata madirakiyaa xeesada biiduwaabaa oycha (Yihoowa Dabbo Gida-Tumancha Gida giyo biiduwaa bessa).

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 15 ¶1-8

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 73⁠nne Woosaa