Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ISIYAASA 43-46

Yihooway Tumu Hiraagaa Yootiya Xoossaa

Yihooway Tumu Hiraagaa Yootiya Xoossaa
UTETTAA
Text
Image

Yihooway Baabiloonee xoonettanaappe 200 layttappe kase, hananabaa ubbaa Isiyaasa baggaara qonccissidi yootiis.

44:27–45:2

  • Baabiloona xoonana bitanee Qiiroosa

  • Katamaa penggeti dooya gidana

  • Katamaa morkketuppe naagiyaabaappe issuwaa gidida Efiraaxiisa shaafay ‘melana’