Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2017

Ichashe 30–Usuppune 5

ISIYAASA 43-46

Ichashe 30–Usuppune 5
 • Mazamure 33nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Tumu Hiraagaa Yootiya Xoossaa”: (10 daq.)

  • Isi 44:26-28—Yerusalaameenne beeta maqidasee zaarettidi keexettanaagaa, qassi Baabiloona xoonana bitaniyaa sunttay Qiiroosa gidanaagaa Yihooway kasetidi yootiis (ip-2-AM 71-72 ¶22-23)

  • Isi 45:1, 2—Baabiloonee xoonettanaagaa xeelliyaagan Yihooway darobaa qonccissidi yootiis (ip-2-AM 77-78 ¶4-6)

  • Isi 45:3-6—Yihooway Baabiloona xoonanawu Qiiroosa goˈettidoy aybissakko yootiis (ip-2-AM 79-80 ¶8-10)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Isi 43:10-12—Israaˈeela deree Yihoowa markka gidanay ayba ogiyaanee? (w14 11/15 21-22 ¶14-16)

  • Isi 43:25—Yihooway nagaraa qucciyo waanna gaasoy aybee? (ip-2-AM 60 ¶24)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Isi 46:1-13

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) bm—Nenaara oottiya woy tamaariya urawu haggaazuwawu kiyennan markkatta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) bm—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) jl timirtte 4

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA