Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2017

Ichashe 2-8

ISIYAASA 24-28

Ichashe 2-8
 • Mazamure 12nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Ba Asawu Koshshiyaabaa Kunttees”: (10 daq.)

  • Isi 25:4, 5—Yihooway ayyo oottana koyiya ubbawu ayyaanaaban qato (ip-1-AM 272 ¶5)

  • Isi 25:6—Yihooway ayyaanaaban kumi palahiya qumaa immanawu gelido qaalaa poliiddi deˈees (w16.05 24 ¶4; ip-1-AM 273 ¶6-7)

  • Isi 25:7, 8—Nagaraynne hayqoy mata wode merinawu xayana (w14 9/15 26 ¶15; ip-1-AM 273-274 ¶8-9)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Isi 26:15—Yihooway ‘biittaa zawaa aassiyo wode’ waati maaddana danddayiyoo? (w15 7/15 11 ¶18)

  • Isi 26:20—Ha xiqisiyan “soo” geetettida, naagetti attiyo sohoy ayba gidana danddayii? (w13 3/15 23 ¶15-16)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Isi 28:1-13

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) “Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa” tobbiyoogaa. Asaa haasayissiyo biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Qassi gujjidi eranawu koyiya uraa Deʼon Deʼiyaabay Merettidee?giya biiduwaa bessanaadan aassiyaageeta minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA