Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  January 2016

 HAGGAAZUWAWU BAAXETA

Mishiraachuwaa Giyo Broshuriyaa Goˈettidi Waati Xannaˈissana Danddayiyoo?

Mishiraachuwaa Giyo Broshuriyaa Goˈettidi Waati Xannaˈissana Danddayiyoo?
  1. Keettaaway waanna qofaa akeekanaadan maaddanawu, borxxu giidanne payduwan xaafettida oyshaa nabbaba.

  2. Oyshaappe kaalliya menttuwaa nabbaba.

  3. Payduwan xaafettida oyshaa xiqisee waati zaariyaakko keettaaway akeekanaadan maaddanawu, geddi giidi xaafettida xiqiseta nabbaba; qassi hiillan oycha.

  4. He oyshaa garssan hara menttoy deˈikko, 2nttuwaanne 3nttuwaa zaaretta. He oyshaara maayettiya biidoy jw.org sayttiyan deˈikko, tobbiyo wode hegaa bessa.

  5. Keettaaway waanna qofaa akeekidaakkonne eranawu payduwan xaafettida oyshaa oycha.