Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  April 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA | ERMMAASA 29-31

Yihooway Ooratta Maachaabaa Kasetidi Yootiis

Yihooway Ooratta Maachaabaa Kasetidi Yootiis
UTETTAA
Text
Image

Yihooway Higgiyaa maachay ooratta maachan laamettanaagaa kasetidi yootiis; hegee merinawu goˈˈana.

HIGGIYAA MAACHAA

 

OORATTA MAACHAA

Yihoowanne Israaˈeelata

MAACETTIDAAGEETA

Yihoowanne ayyaana Israaˈeelata

Muusa

GAANNATIYAAGAA

Yesuus Kiristtoosa

Mehiyaa yarshshuwaa

BAASO GIDIDABAA

Yesuusa yarshshuwaa

Masettida shuchchaa

XAAFETTIDOBAA

Asaa wozanaa