Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  April 2016

Hosppune 11-17

Iyyooba 21-27

Hosppune 11-17
 • Mazamure 12nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Iyyoobi Bala Qofaa Eqettiis”: (10 daq.)

  • Iyy 22:2-7—Elifaazi Iyyooba mootiisinne bana milatidabaa zoriis (w06-AM 3/15 15 ¶7; w05-AM 9/15 26-27; w95-AM 2/15 27 ¶6)

  • Iyy 25:4, 5—Bilddaadi bala qofaa yootiis (w05-AM 9/15 26-27)

  • Iyy 27:5, 6—Iyyoobi harati i Xoossawu ammanettidi deˈiyoogaa aggidabadan qoppanaadan oottibeenna (w09-AM 8/15 4 ¶8; w06-AM 3/15 15 ¶9)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Iyy 24:2—Zawaa sugiyoogee gita nagara gididoy aybissee? (it-1-E 360)

  • Iyy 26:7—Saˈaa xeelliyaagan Iyyoobi giidobay garamissiyaaba gididoy aybiinee? (w15-AM 6/1 5 ¶4; w11-AM 7/1 26 ¶2-5)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Iyy 27:1-23 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: g16.2 koyro sinttaa—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta. (2 daq. woy sima)

 • Zaaretti Oychiyo Wode: g16.2 koyro sinttaa—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta. (4 daq. woy sima)

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: bh 145 ¶3-4 (6 daq. woy sima)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 54

 • Wolqqaamiya Ura Yimppennan Xoona: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Wolqqaamiya Ura Yimppennan Xoona giyo biiduwaa bessa. Yaatidi, kaallidi deˈiya oyshata tobbite: Asay asaa yashissiyoy aybissee? Yashissiyoogee asaa waati qohii? Asi nena yashissikko waatana danddayay, woy nena asi yashissennaadan ay oottana danddayay? Nena asi yashissikko ooyyo odana danddayay? Yelagati Oychiyo Oyshaa giyo maxaafaa, Paydo 2, shemppo 14n deˈiya qofaa yoota.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 13 ¶1-12 (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 23nne Woosaa