Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  November 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | SIIQUWAA SABAA 1-8

SHuneema Biittaa Geelaˈiyo—Darotussi Leemiso Gidiyaaro

SHuneema Biittaa Geelaˈiyo—Darotussi Leemiso Gidiyaaro

Yihoowayyo goynniyaageetuyyo a leemiso gidanaadan oottidabay aybee?

2:7; 4:12

  • A tumu siiquwaa naagaasu

  • Issi uri geelladan siiqiyo wode harati o siiquwawu denttettennaadan murttaasu

  • A ashkke, ba huuphiyaa kawushshiyaanne geeshsha asa

  • A ba siiquwaa worqqan woy coo saban laammana koyabeykku

Nena hagaadan oycha:

‘SHuneema biittaa geelaˈiyaa bessido eeshshaappe taani bessana koyiyoogee awugee?’