Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  November 2016

Hidaare 14-20

ERANCHCHAA 1-6

Hidaare 14-20
 • Mazamure 10nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Intte Daafuridi Oottiyo Ubbaban Ufayttite”: (10 daq.)

  • [Eranchchaa Maxaafaa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Era 3:12, 13—Minni oottidi ufayttiyoogee Xoossaa imota (w15-AM 2/1 4-6)

  • Era 4:6—Oosuwaa bessiyaagaadan xeellite (w15-AM 2/1 6 ¶3-5)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Era 2:10, 11—Duretettaa xeelliyaagan Solomoni akeekidobay aybee? (w08-AM 4/15 22 ¶9-10)

  • Era 3:16, 17—Nuuni ha wodiyan deˈiya pirdda pacaa aybidan xeellana bessii? (w06-AM 11/1 14 ¶9)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Era 1:1-18

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) wp16.4 koyro sinttaa—JW.ORG erissiyo karddiyaa imma.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) wp16.4 koyro sinttaa—Xiqisiyaa moobayliyaappe woy taableetiyaappe nabbaba.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 22-23 ¶11-12—SHiiquwaa baanaadan shoobba.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 140

 • “Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii?—Waati Goˈettanee?”: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Ay Tamaarissii giyo maxaafaa sinttaa 115, Tumaa 4 goˈettidi Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa bessiya biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 4 ¶1-6, qassi “Xoossaa Sunttaa Birshshettaa” giya saaxiniyaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 2nne Woosaa