Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Killiliyaa SHiiquwan Kiyida Oorattabaa

SHiiquwaa shiiqido gallassa ubban, he gallassi kiyida oorattabaa be’anawu woy dawunlode oottanawu he gallassaa bocha..