Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Killiliyaa SHiiquwan Kiyida Oorattabaa

SHiiquwaa shiiqido gallassa ubban, he gallassi kiyida oorattabaa be’anawu woy dawunlode oottanawu he gallassaa bocha..

 

UTETTAA
Grid
List

Gallassa 1

Gallassa 2

Gallassa 3