Konttenttiyaa bessa

Geeshsha Maxaafaa Nibaabiyaa

Hanettiiddi deˈiya issi issibaa cenggurssaynne qonccissiya qofay gujettidi diraama meran giigida Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaa ezgga.

 

UTETTAA
Grid
List

‘Yihoowa Bagga Gidiya Asi Oonee?’ (Kessaabaa 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14)