Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Diraamaa

Geeshsha Maxaafaa taarikiyaa diraamaa duuqqa; qassi Geeshsha Maxaafan qonccida asatubaanne hanettidabaa tamaara.

 

UTETTAA
Grid
List

'Issi Qaalaynne Polettennan Attibeenna'