Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Maxaafaa Erissiyo Biiduwaa

Isiyaasa Maxaafaa Erissuwaa

Isiyaasa Maxaafaa Erissuwaa

Minttettuwaa, poo’uwaanne hidootaa demmiyo Isiyaasa hiraagaabaa era.