Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Maxaafaa Erissiyo Biiduwaa

Eranchchaa Maxaafaa Erissuwaa

Eranchchaa Maxaafaa Erissuwaa

Tumuppe ufayssiya de’uwaa de’anaadan maaddiyaabaa zoriya, Eranchchaa maxaafaa qantta qonccissuwaa.