Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Maxaafaa Erissiyo Biiduwaa

Asttiri Maxaafaa Erissuwaa

Asttiri Maxaafaa Erissuwaa

Asttira ba asawu exatanawu xalada oottidobaa yootiya taarikiyaappe he hanotaanne ha maxaafaa go’’aa qanttan akeeka.