Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asttiri Maxaafaa Erissuwaa

Asttiri Maxaafaa Erissuwaa

Asttira ba asawu exatanawu xalada oottidobaa yootiya taarikiyaappe he hanotaanne ha maxaafaa go’’aa qanttan akeeka.