Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

JW.ORG Sayttiyan Deˈiya Oorattabay Aybee?

Ha sinttan jw.org sayttiyan ooratti gujettidabay kiyees. Ooratta maxeetiyaa, maxaafaanne hara xuufiyaa demmanawu Xuufeta giyaagaa dooya.

 

2017-10-10

MAXAAFATA & BROOSHURETA

Geeshsha Maxaafaa Galla Galla Pilggiyoogaa—2018

2017-10-09

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA

Ichashe 2018

2017-10-09

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

Ichashe 2018

Ha maxeetiyan Usuppune 26⁠ppe Hosppune 1, 2018 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.