Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

JW.ORG Sayttiyan Deˈiya Oorattabay Aybee?

Ha sinttan jw.org sayttiyan ooratti gujettidabay kiyees. Ooratta maxeetiyaa, maxaafaanne hara xuufiyaa demmanawu Xuufeta giyaagaa dooya.

 

2017-08-08

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA

Hidaare 2017

2017-07-27

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

Hidaare 2017

Ha maxeetiyan Tisaase25, 2017⁠ppe Ichashe 28, 2018 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.