Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 99

Daro SHaˈu Ishantta

Select an Audio Recording
Daro SHaˈu Ishantta
UTETTAA

(Ajjuutaa 7:9, 10)

 1. 1. Keehippe daro ishantta,

  Ubbawu beettiya cora,

  Ammanetta markkata,

  Suure deˈaageeta.

  SHaˈaa bolli shaˈida,

  Keehippe corida,

  Biittanne zare ubbaa asay,

  Nu Xoossaa galatoos.

 2. 2. Keehippe daro ishantti,

  Matan haahuwan yootoos

  Daro’say siyanawu koyiyo

  “Ufayssiya mish’raachuwaa.”

  Nuuni sabbakiyo wode,

  Hirggiyo’odee diikkokka,

  Yesuusi nuna keehi minttees;

  Saruwaa woppaa immees.

 3. 3. Keehippe daro ishantta,

  Xoossay nuna naagees,

  Hirggennan ayyo oottoos,

  Qamminne gallassi.

  SHaˈaa bolli shaˈida,

  Kaw’tettaabaa yootoos

  Issippe nu Xoossaara oottoos,

  Saˈan a dabaaban.