Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 97

Xoossaa Qaalan Deˈoos

Select an Audio Recording
Xoossaa Qaalan Deˈoos
UTETTAA

(Maatiyoosa 4:4)

 1. 1. Nu deˈiyoy Yihoowa Qaalaana,

  I yootido ubban.

  Nu a Qaalaanappe attin;

  Oytta xallan dookko.

  Haˈˈi ufaytti saro doos,

  Wodeppe anjjettoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Oytta xallan deenna asi;

  Xoossaa Qaalan deˈoos.

  Nuussi koshshiyaabay an deˈees;

  Xoossaa Qaalan deˈoos.

 2. 2. Xoossaa Qaalan deˈiya tumay

  Yootiyoy beni’saabaa.

  Ammanuwan diida suure’saa—

  Mino xala’saabaa.

  Eti oottobaa genccobaa

  Nabbabiyoode minnoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Oytta xallan deenna asi;

  Xoossaa Qaalan deˈoos.

  Nuussi koshshiyaabay an deˈees;

  Xoossaa Qaalan deˈoos.

 3.  3. Ubbatoo nabbabiyo wode,

  Minttettees, ufayssees.

  Deˈuwan metoy gakkiyo wode,

  Genccanaadan maaddees.

  Nabbabonne siyo ubbaa

  Nu wozanan wottoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Oytta xallan deenna asi;

  Xoossaa Qaalan deˈoos.

  Nuussi koshshiyaabay an deˈees;

  Xoossaa Qaalan deˈoos.

(Qassi Yaas. 1:8; Roo. 15:4 xeella.)