Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 89

Siya, Ootta, Anjjetta

Select an Audio Recording
Siya, Ootta, Anjjetta
UTETTAA

(Luqaasa 11:28)

 1. 1. Yesuusa siyiyaakko hegaadan daanee?

  A timirttee nu ogiyaa pooˈissees.

  Hegaa siyiyoogee eriyoogee ufayssees,

  Siyi azazettiyoode anjjettoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Siya, ootta, anjjetta;

  Xoossaa sheniyaa akeeka.

  I woppissiyo wode ufayttanawu,

  Siya, ootta, anjjetta.

 2. 2. Keettay shafiyaappe zaallan minniyoogaadan

  Nu deˈiyo ogiyan naagetti deˈoos.

  Yesuusi siiquwan yootobaa kaalliyoode,

  Zaallan eqqa keettadan minni doos.

  (AZMAACHIYAA)

  Siya, ootta, anjjetta;

  Xoossaa sheniyaa akeeka.

  I woppissiyo wode ufayttanawu,

  Siya, ootta, anjjetta.

 3. 3. Xaphuwaa haattaa giddo yeddida mittay

  Wodiyan wodiyan ayfiyaa immiyoogaadan,

  Xoossaa naata gidi azazettikko,

  Mer’naa deˈuwaanne anjjuwaa demmana.

  (AZMAACHIYAA)

  Siya, ootta, anjjetta;

  Xoossaa sheniyaa akeeka.

  I woppissiyo wode ufayttanawu,

  Siya, ootta, anjjetta.