Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 67

“Qaalaa Yoota”

Select an Audio Recording
“Qaalaa Yoota”
UTETTAA

(2 Ximootiyoosa 4:2)

 1. 1. Xoossay ha wodiyan azaziis;

  Nuuni naagana azazuwaa immiis.

  Yootanawu ubbatoo giigetta

  Ne wozanan diya hidootaa gaasuwaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Qaalaa yoota

  Ubbay siyana mala!

  Sabbaka,

  Wurssettay mati yaana.

  Sabbaka,

  Ashkketa loytta maadda.

  Sabbaka

  Biitta ubban!

 2. 2. Metiya wodeekka gakkana;

  Eqettiya asay nuna borana.

  Asawu yootanawu yayyikkonne,

  Nu wolqqaama Xoossan ammanettoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Qaalaa yoota

  Ubbay siyana mala!

  Sabbaka,

  Wurssettay mati yaana.

  Sabbaka,

  Ashkketa loytta maadda.

  Sabbaka

  Biitta ubban!

 3. 3. Injjetiya wodiyaa beˈana,

  Nu tamaar’ssana koshshiyoodee daana.

  Deˈuwaa ogiyaabaa nu awaajjoos

  Xoossaa Yihoowa sunttaa nu bonchissoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Qaalaa yoota

  Ubbay siyana mala!

  Sabbaka,

  Wurssettay mati yaana.

  Sabbaka,

  Ashkketa loytta maadda.

  Sabbaka

  Biitta ubban!