Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 56

Tumaa Ogiyan Hemetta

Select an Audio Recording
Tumaa Ogiyan Hemetta
UTETTAA

(Leemiso 3:1, 2)

 1. 1. Ay deˈoppenne tuman diyoogee aadhiyaaba,

  SHin ne biyo ogiyaa dooriyay nena.

  Yihooway zoriyoobaa, yaakko wozanan wotta;

  I niyo yootiyo ubbaa ekka.

  (AZMAACHIYAA)

  Tumaa ogiyan ba.

  An deˈa, mintta oyqqa.

  Yihooway immana

  Ufayssay daro

  Ne tumaa ogiyan biyoode.

 2. 2. Xoossawu gaadannne a Kawotettawu gaada

  Oottido oosoynne daafuray

  Daro anjjuwaanne, loˈˈobay kumi goggiyo

  Mer’naa deˈuwaa demissana.

  (AZMAACHIYAA)

  Tumaa ogiyan ba.

  An deˈa, mintta oyqqa.

  Yihooway immana

  Ufayssay daro

  Ne tumaa ogiyan biyoode.

 3. 3. Nu Xoossaa xeelan, nu ubbay guutta naˈa

  Kaaletoy zoree koshshiyoogeeta.

  Yaakko ubbatoo nu Aawaara hemettoos;

  A anjjuwaa demmanawu koyoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Tumaa ogiyan ba.

  An deˈa, mintta oyqqa.

  Yihooway immana

  Ufayssay daro

  Ne tumaa ogiyan biyoode.