Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 51

Nuna Xoossawu Geppida!

Select an Audio Recording
Nuna Xoossawu Geppida!
UTETTAA

(Maatiyoosa 16:24)

 1. 1. Xoossaa Yihooway Yesuusakko ehin yiida

  Nuuni a kottiyaa kaalli daana.

  Tumaynne pooˈoy kiyiis,

  Yihoowa araataappe yiis.

  Yaatin ammanoy minnin,

  Nuna ayyo geppida.

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossawu nu huuphiyaa geppida; Hegaa dooroos.

  Aaninne Yesuusan nu ufayttoos.

 2. 2. Yihoowa woossanawu a sintta shiiqi yaagoos

  Mer’nawu nu ayyo haggaazana.

  Daro ufayssiyay hegaa,

  Yootanawu nu ufayttoos,

  Yihoowa sunttan xeesettoos,

  Kawotettaabaa yootoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossawu nu huuphiyaa geppida; Hegaa dooroos.

  Aaninne Yesuusan nu ufayttoos.