Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 45

Ta Wozanaa Qofaa

Select an Audio Recording
Ta Wozanaa Qofaa
UTETTAA

(Mazamure 19:14)

 1. 1. Ta wozanan qoppiyo ubbay,

  Gallassa’bban ta qoppiyoobay—

  Ta Godawu nena ufaysso,

  Ne ogiyan genccanawu maaddo.

  Taani hirggaa maashiyo wode

  Qammi xiskkuwaa xayiyo wode,

  Ne oosuwaabaanne suurebaa

  Ta wotta dentta qoppana.

 2. 2. Geeshshanne tuma gidiyaabay,

  Siiqobaynne bonchissiyaabay,

  Loˈˈo geetettiya ubbabay—

  He qofay tawu saruwaa immo.

  Nu Xoossawu ne qofay alˈˈo!

  Aybiiranne likkettenna.

  Ubbatoo wotta denttada,

  Simi ne qaalaa qoppana.