Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 40

Nuuni Oogeetee?

Select an Audio Recording
Nuuni Oogeetee?
UTETTAA

(Roome 14:8)

 1. 1. Neeni oossi oottay?

  Ne goynniyo Xoossay oonee?

  Ne awu goynniyoogee neessi godaa.

  Ne Xoossay a; awu haggaaza.

  Naaˈˈu Xoossatuyyo;

  Aqiyoogee hanennaba.

  Yaakko wurssettan neeni dooriyoobay

  Ne wozanan deˈiyaabaa.

 2. 2. Neeni oossi oottay?

  Ne goynniyo Xoossay oonee?

  Worddoykka dees shin haray tuma,

  Ne dooriyoobay; ne kushiyaana.

  Asa kawotettawu

  Muleera aquuteeyye?

  Woykko ubbatoo ayyo oottiyoogan,

  Tumu Xoossaassi duutee?

 3. 3. Ta oossi oottiyaanaa?

  Yihoowawu aqada daana.

  Saluwan diya taawawu ta oottana;

  Geppido ubbaa immana.

  Alˈˈoban shamettaas;

  Ta awu aqada daana.

  Tawu deˈiya wodiyaa ayyo immana.

  A sunttaa boncha daana.