Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 39

Xoossaa Sinttan Loˈˈo Sunttay Deˈiyoogaa Gida

Select an Audio Recording
Xoossaa Sinttan Loˈˈo Sunttay Deˈiyoogaa Gida
UTETTAA

(Eranchchaa 7:1)

 1. 1. Xoossaa azazuwaa, Ubbaara naagiyoogan,

  Nu sunttaa loytti Naagi daanawu koyoos.

  Nuuni Yihoowa xeelan, Suurebaa oottikko,

  I koyiyoogaadan, A ufayssoos.

 2. 2. Bonchettanawunne, Nashettanawu giidi,

  Bichaaranaadan, Ha alamee zorees.

  Hegaadan oottikko, Yihoowan nashettokko,

  He hada zoriyaa, Nu siyokko.

 3. 3. Mer’nawu nu sunttay, Loˈˈo gidanaadan

  Xoossay nu sunttaa, Hassayiyoogaa koyoos.

  Xoossan ammanettoos, A tumawu exatoos

  Nu Loˈˈo sunttaa, Naagi daana.