Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 33

Ne Toohuwaa Yihoowan Wotta

Select an Audio Recording
Ne Toohuwaa Yihoowan Wotta
UTETTAA

(Mazamure 55)

 1. 1. Yihoowa ta woosaa siyarkkii.

  Ta wozanaa xeellarkkii.

  Ta waayettiyoogaa beˈada;

  Yayyenna mala maadda.

  (AZMAACHIYAA)

  Ne tookkobaa Yihoowan wotta;

  I ashshanaagaa ammanetta.

  I ubbatoo nena naagees.

  Ammanettiya tumanchaa.

 2. 2. Haraphedan qefee diyaakko,

  Metuwaappe baqatana;

  Qohiyaageetuppe attana;

  Etappe naagettana.

  (AZMAACHIYAA)

  Ne tookkobaa Yihoowan wotta;

  I ashshanaagaa ammanetta.

  I ubbatoo nena naagees.

  Ammanettiya tumanchaa.

 3. 3. Xoossaa Yihooway minttettiyoogee,

  Ubbatoo woppu oottees.

  Nu genccanaadan i maaddees.

  I siiqiyaagaa; i kehaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Ne tookkobaa Yihoowan wotta;

  I ashshanaagaa ammanetta.

  I ubbatoo nena naagees.

  Ammanettiya tumanchaa.

(Qassi Maz. 22:5; 31:1-24 xeella.)