Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 28

Yihoowa Dabbo Gidiyoogaa

Select an Audio Recording
Yihoowa Dabbo Gidiyoogaa
UTETTAA

(Mazamure 15)

 1. 1. Ne dabbo oottada,

  Xoossawu oona dooray?

  Oonee ne dabboy, Ne ammaniyoy?

  Nena loytti eriyay?

  Ne Qaalaadan diyaagaa,

  Nena ammaniyaagaa,

  Ammanettiyaagaa, suure ubbaa,

  Ne tumaadan diyaagaa.

 2. 2. Ne dabbo oottada,

  Xoossawu oona shiishshay?

  Neeni nashshiyoy ne dosiyoy oonee?

  Nena eriyay oonee?

  Ne sunttaa bonchiyaagaa,

  Ne Qaalan aqiyaagaa,

  Ammanettiyaagaa, suure asa,

  Tumabaa yootiyaagaa.

 3. 3. Nuna qofissiyaabaa,

  Ubbaa neessi yootoos,

  Ne siiquwaa daruwan, neekko shiiqoos,

  Ne naagiyoogaa beˈoos,

  Ne dabbotaa koyoos.

  Mer’nawu dabbotana.

  Neeppe aadhiya Dabboy oonne baa,

  Ne mala Dabboy baa.