Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 27

Xoossaa Naati Qoncciyoogaa

Select an Audio Recording
Xoossaa Naati Qoncciyoogaa
UTETTAA

(Roome 8:19)

 1. 1. Xoossay dooro xillo asay

  Qoncciyo wodee matiis.

  Ayyaanan yeletta eti

  Godaara haarana.

  (AZMAACHIYAA)

  Bantta Godaa Yesuusaara

  Eti qonccoosona.

  Yaatidi aara xoonana

  A woytuwaa shaakkana.

 2. 2. Etappe attiday matan

  A xeessaa siyana.

  Kawonne godatu Goday

  Ubbata shiishshana.

  (AZMAACHIYAA)

  Bantta Godaa Yesuusaara

  Eti qonccoosona.

  Yaatidi aara xoonana

  A woytuwaa shaakkana.

  (PINUWAA)

  Xoossaa naati Yesuusaara

  Olan hashetana.

  Dorssawu macho gidiyo maatay

  Mer’nawu ufayssiyaaba.

  (AZMAACHIYAA)

  Bantta Godaa Yesuusaara

  Eti qonccoosona.

  Yaatidi aara xoonana

  A woytuwaa shaakkana.