Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 20

Ne Alˈˈo Naˈaa Immadasa

Select an Audio Recording
Ne Alˈˈo Naˈaa Immadasa
UTETTAA

(1 Yohaannisa 4:9)

 1. 1. Nu Xoossawu, nu aawawu,

  Ne Naˈan wozada,

  Hidooti baynna’saa

  Woppissadasa!

  Nu deˈuwaa niyo immoos,

  Minnidi niyo oottoos.

  Ne shenee hanana,

  Hegaa asawu yootoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Keehi alˈˈo Naˈaa,

  Nuussi immo gishshawu,

  Yettan issippe sabboos,

  Ne mer’nawu xoqqu xoqqu ga.

 2.  2. Ne maarin, Ne kehin,

  Nu neekko shiiqida.

  Ne sunttaa, dabbotaa,

  Nu keehi dosoos.

  Ha ubbaappe aadhiyay

  Ne alˈˈo imotaa.

  I nu gishshawu hayqqiis.

  Ne a kiittadasa.

  (AZMAACHIYAA)

  Keehi alˈˈo Naˈaa,

  Nuussi immo gishshawu,

  Yettan issippe sabboos,

  Ne mer’nawu xoqqu xoqqu ga.

  (WURSSETTAA)

  Nu Xoossawu, nu Aawawu, nuuni nena sabboos.

  Ne Naˈaa immiyoogan siiqo gishshawu galatoos.

(Qassi Yoh. 3:16; 15:13 xeella.)