Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 151

I Xeesana

Select an Audio Recording
I Xeesana
UTETTAA

(Iyyooba 14:​13-15)

 1. 1. Deˈoy xaaza; issi galla takkees,

  Wonttetta galla xayees.

  Asatettay sohuwaara tasiigees,

  Yeehoy, azzanoy doommees.

  Asi hayqqi simmidi paxanee?

  Xoossay yootobaa siya:

  (AZMAACHIYAA)

  I xeesin, hayqqay koyana.

  Azazin eti daana.

  I ba kushiyan medhoogaa

  Laamotees, a beˈanawu.

  Ammana, garamettoppa,

  Wolqqay dees, gita Xoossawu.

  I ba kushiyan giigissin,

  Nu daana, mer-mernaassi.

 2. 2. Xoossaa dabboy, hayqqiyaaba gidinkka,

  Dogettidi attenna.

  I hassayiyo hayqqa ubbaa Xoossay,

  Dentti deˈuwaa immana.

  Yaatin nu tumu deˈuwaa beˈana:

  Gannatiyan meri mer’nawu.

  (AZMAACHIYAA)

  I xeesin, hayqqay koyana.

  Azazin eti daana.

  I ba kushiyan medhoogaa

  Laamotees, a beˈanawu.

  Ammana, garamettoppa,

  Wolqqay dees, gita Xoossawu.

  I ba kushiyan giigissin,

  Nu daana, mer-mernaassi.