Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 143

Minni Oottiiddinne Naagiiddi Deˈite

Select an Audio Recording
Minni Oottiiddinne Naagiiddi Deˈite
UTETTAA

(Roome 8:20-25)

 1. 1. Yihoowa gi xeesiyoy a xalla,

  Wodiyaanne layttaa medhay a—

  Matoogaa malaatay bessees,

  Suure pirdday qoncciyoo’dee.

  (AZMAACHIYAA)

  Minni oottiiddi, naagiiddi diite,

  Ufayssan naagi uttite,

  Deˈuwaa, Xoossay qoppoogaa.

 2. 2. Wodiyaa, Xoossay keeri wottiis;

  A Naˈay xoonuwawu giigi’ttiis,

  Morkke ubbaa i xoonana.

  A bisuwan xoonoy yaana.

  (AZMAACHIYAA)

  Minni oottiiddi, naagiiddi diite,

  Ufayssan naagi uttite,

  Deˈuwaa, Xoossay qoppoogaa.

 3. 3. Mereta ubbay oolees shin,

  Ammanuwan yeemotti naagoos.

  Yihoowa gallassay matattiis,

  Laˈa kiyiyo’odee gakkiis.

  (AZMAACHIYAA)

  Minni oottiiddi, naagiiddi diite,

  Ufayssan naagi uttite,

  Deˈuwaa, Xoossay qoppoogaa.

(Qassi Maa. 25:13; Luq. 12:36 xeella.)