Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 142

Nu Hidootaa Mintti Oyqqiyoogaa

Select an Audio Recording
Nu Hidootaa Mintti Oyqqiyoogaa
UTETTAA

(Ibraawe 6:18, 19)

 1. 1. Daro’diyawu asay xuman xubettiiddi diis.

  Goˈˈa demmennan coo mela bichaariis.

  Asaa balay ubbaban keehi qoncciis;

  Nagarancha’si awuppe ashshii.

  (AZMAACHIYAA)

  Ufayttite, Kawotettay eqqiis!

  Yesuusa haaruwan nu yashshaappe attoos.

  A baggaara iitabay xayana;

  Ha hidootan nu minnidi eqqida.

 2. 2. “Pirdday matiis!” gi Kawotettaa awaajjoos;

  “Awude gakkanawu?” gi hirggenna asay

  Ooliya meretaa i mati shemppissees.

  Xoossaa sabbana issi doonan.

  (AZMAACHIYAA)

  Ufayttite, Kawotettay eqqiis!

  Yesuusa haaruwan nu yashshaappe attoos.

  A baggaara iitabay xayana;

  Ha hidootan nu minnidi eqqida.