Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 140

Merinaa Deˈuwaa!

Select an Audio Recording
Merinaa Deˈuwaa!
UTETTAA

(Yohaannisa 3:16)

 1. 1. Ne qofan qoncci beettii?

  Issippe diya asaabay;

  Kayyoy attiis. Saro doos!

  Yeehoy, sahoy xayiis.

  (AZMAACHIYAA)

  Wozanappe yexxa!

  Neenikka yan daana.

  “Mer’naa deˈuwaa, demmaychaas!”

  Giyo wodiyawu giigetta.

 2. 2. Ubbaykka yelagana;

  Saruwan daana, Yihoowaara.

  Meto ubbay xayana.

  Yeehoy yashshi baawa.

  (AZMAACHIYAA)

  Wozanappe yexxa!

  Neenikka yan daana.

  “Mer’naa deˈuwaa, demmaychaas!”

  Giyo wodiyawu giigetta.

 3. 3. Gannatiyan ufayttana;

  Xoossaa bonchuwawu yexxiyoode.

  Mer‘nawu diidi, nu Xoossaa

  Sabbana bonchana.

  (AZMAACHIYAA)

  Wozanappe yexxa!

  Neenikka yan daana.

  “Mer’naa deˈuwaa, demmaychaas!”

  Giyo wodiyawu giigetta.