Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 134

Naati Xoossaa Imota

Select an Audio Recording
Naati Xoossaa Imota
UTETTAA

(Mazamure 127:3-5)

 1. 1. Asi aawa gidiyo wode

  Maccaara ba naˈa yeliyo wode,

  Ekko maataa eti erona,

  Eta xallaa kushiyan deenna.

  Yihoowa imo, siiquwan immoba;

  Deˈuwawu siiquwawu pulttoy a xalaala.

  Yelida’say suure baanaadan,

  Etawu loˈˈo kaaletuwaa immees.

  ((AZMAACHIYAA)

  Geeshsha imoy inttiyo imettiis;

  Alˈˈo deˈuwaa hadara giis.

  Gita imuwaa intte immeeta;

  Xoossaa ogiyaa tamaar’ssite.

 2. 2. Xoossay azazo ubbabaa—

  Ubba wode wozanan wottite.

  Intte naata qa tamaar’ssite;

  Inttiyo immo maatay hegaa.

  Hemettiyoode hegaa odite,

  Denddiyoodenne shemppiyoode yootite.

  Hassayona, wodeppekka a,

  Ammanettidi anjjettona.

  ((AZMAACHIYAA)

  Geeshsha imoy inttiyo imettiis;

  Alˈˈo deˈuwaa hadara giis.

  Gita imuwaa intte immeeta;

  Xoossaa ogiyaa tamaar’ssite.