Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 10

Nu Xoossaa, Yihoowa Sabbite!

Select an Audio Recording
Nu Xoossaa, Yihoowa Sabbite!
UTETTAA

(Mazamure 145:12)

 1. 1. Nu Xoossaa, Yihoowa sabbite!

  A sunttaa ubbawu yootite!

  Nu Xoossaa, gallassay matiis

  Ubbay siyanaadan maaddite.

  Ba Bayra Naˈay haˈˈi nu wodiyan

  Haaruwaa doommiis giidi yootiis.

  Hegaa ubbay siyo, awaajjite,

  Xoossaa anjjuwaa erissite!

  (AZMAACHIYAA)

  Sabbite! Xoossawu yexxite!

  Ufayssa yettan a bonchite!

 2. 2. Ufayssan kuma wozanan,

  Xalidi yootoos a bonchuwaa.

  Galataa, xoqqu oottidi

  Yexxiyoogan Xoossaa bonchoos sabboos

  Nu Xoossay boncho a oosoy gita

  Yaatinkka, i ashkke, keha.

  Nu Aaway maariyaagee nubaa erees;

  Nuuni woossiyo wode siyees.

  (AZMAACHIYAA)

  Sabbite! Xoossawu yexxite!

  Ufayssa yettan a bonchite!