Konttenttiyaa bessa

Yihoowa Markkati Goynuwau Goˈettiyo Muuziqaa

Xoossaa Yihoowayyo goynniyo wode a sabbiyo ufayssiya mazamureta duuqqa. Cenggurssan, orkesttiraaninne muuziqa miishshan giigidaagee deˈees.

 

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

Hara Mazamureta