Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xiqimita 9-15

DAANEELA 10-12

Xiqimita 9-15
 • Mazamure 63⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Kawoti Waananaakko Kasetidi Yootiis”: (10 daq.)

  • Dane 11:2—Parsse Haaruwan oyddu kawotettati denddidosona (dp-AM 212-213 ¶5-6)

  • Dane 11:3—Gita Iskkinddiri denddiis (dp-AM 213 ¶8)

  • Dane 11:4—Iskkinddira kawotettay oyddan shaahettiis (dp-AM 214 ¶11)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Dane 12:3—“Aadhdhida eranchchati” oonee, qassi eti ‘saluwaa pooˈuwaadan pooˈanay’ awudee? (w13 7/15 13 ¶16, wurssetta qofaa)

  • Dane 12:13—Daaneeli ‘denddanay’ ayba ogiyaanee? (dp-AM 315 ¶18)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Dane 11:28-39

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) g17.2 koyro sinttaa—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) g17.2 koyro sinttaa— Ha maxeetee izaawussi kase imettiis. Kase haasayidobaa gujjada aara haasaya; qassi hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Haasayaa: (6 daq. woy sima) w16.11 5-6 ¶7-8—Huuphe Yohuwaa: Minttettiyoogan Yihoowa Leemisuwaa Waati Kaallana Danddayiyoo?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA