Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Usuppune 5-11

Maatiyoosa 12-13

Usuppune 5-11
 • Mazamure 27⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Gisttiyaanne Zardduwaa Leemisuwaa”: (10 daq.)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maa 12:20—Nuuni Yesuusaagaadan haratuyyo waanidi qarettana danddayiyoo? (“cuwattiya muqaaddaakka” xanna’anawu maaddiyaabaa Maa 12:20, nwtsty)

  • Maa 13:25—Beni wode issi uri hara asi zerido kattaa bolli zardduwaa zerana danddayii? (w16.10 32)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maa 12:1-21

MINNADA HAGGAAZA

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA