Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Usuppune 13-19

ISIYAASA 52-57

Usuppune 13-19
 • Mazamure 148nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Kiristtoosi Nu Gishshawu Waayettiis”: (10 daq.)

  • Isi 53:3-5—I karettiisinne nu mooruwaa gishshawu ­masunxxiis (w09 1/1 29 ¶3-5)

  • Isi 53:7, 8—I ba shemppuwaa ba dosan nuussi aattidi immiis (w09 1/1 30 ¶10)

  • Isi 53:11, 12—I hayqqana gakkanawu ammanetto gishshawu, nuuni xillana danddayoos (w09 1/1 31 ¶13)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Isi 54:1—Ha hiraagan odettida ‘mayniyaa’ oonee, i “naati” shin oonee? (w06-AM 3/15 11 ¶2)

  • Isi 57:15—Yihooway ‘bantta oottido nagarawu azzaniya’ asatuura qassi “banttana ziqqi oottiyaageetuura” ­‘deˈiyoy’ ayba ogiyaanee? (w05-AM 10/15 26 ¶3)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ­Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Isi 57:1-11

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) lf—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) lf—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 14-15 ¶16-17—Hanikko, aaway ba guutta naˈaara woy naˈeera xannaˈanaadan ootta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA