Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tisaase 30, 2019–Ichchashe 5, 2020

AJJUUTAA 20-22

Tisaase 30, 2019–Ichchashe 5, 2020
 • Mazamure 146⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Taani Ubbabaa Ooraxissais”: (10 daq.)

  • Ajj 21:1—“Koiro saloinne koiro sa7ai xayiis” (re-AM 301 ¶2)

  • Ajj 21:3, 4—“Ceegabai xayiis” (w13-AM 12/1 11 ¶2-4)

  • Ajj 21:5—Yihooway qaalaa gelidobay ammanttiyaaba (w03-AM 8/1 12 ¶14)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Ajj 20:5—“Haiqqidaageetuppe attidaageeti” 1000 layttaa wurssettan denddana giyoogee woygiyoogee? (it-2-E 249 ¶2)

  • Ajj 20:14, 15—“Tama abbai” aybee? (it-2-E 189-190)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Ajj 20:1-15 (th xinaate 5)

MINNADA HAGGAAZA

 • Heezzantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Issi xiqisiyaa doora; qassi shiiquwawu shoobbiyo woraqataa imma. (th xinaate 3)

 • Heezzantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (4 daq. woy sima) Issi xiqisiyaa doora, qassi yaatada xannaˈissiyo issi xuufiyaa imma. (th xinaate 9)

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (5 daq. woy sima) jl timirtte 12 (th xinaate 6)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA