Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tamme 19-25

Hizqqeela 1-5

Tamme 19-25
 • Mazamure 111⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Hizqqeeli Xoossaa Qaalaa Awaajjanawu Ufayttiis”: (10 daq.)

  • Hizqqeela Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Hiz 2:9–3:2—Hizqqeeli “yeehoi, azzanoinne misho waasoi” xaafettido xaatta maxaafaa miis (w08-AM 7/15 8 ¶6-7; it-1 1214)

  • Hiz 3:3—Hizqqeeli hananabaa yootiyaagaa gididi Yihoowayyo oottiyoogan ufayttiis (w07-AM 7/1 12 ¶3)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Hiz 1:20, 21, 26-28—Saluwaa saragallay aybiyyo leemisoo? (w07-AM 7/1 11 ¶6)

  • Hiz 4:1-7—Hizqqeeli Yerusalaamee doodettiyoogaa bessiyaabaa oottidee? (w07-AM 7/1 12 ¶4)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Hiz 1:1-14

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) T-32—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) T-32Intte Soo Asay Ufayttana Danddayees—Erissuwaa giyo biiduwaa bessa; kaallada brooshuriyaa imma.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 143 ¶20-21—Tamaariyaa wozanaa waati denttettanaakko bessa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA