Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tamme 12-18

ERMMAASA ZILAASSAA 1-5

Tamme 12-18
 • Mazamure 143⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Danddayan Naagiyoogee Genccanawu Maaddees”: (10 daq.)

  • [Ermmaasa Zilaassaa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Zil 3:20, 21, 24—Ermmaasi danddayan naagiisinne Yihoowan ammanettiis (w12-AM 6/1 14 ¶3-4; w11 9/1 11 ¶8)

  • Zil 3:26, 27—Ammanuwaa paaciyaa gencciyoogee sinttappe gakkiya metuwaakka genccanawu maaddees (w07-AM 6/1 11 ¶4-5)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Zil 2:17—Yerusalaameera gayttidaagan Yihooway polido ‘qaalay’ awugee? (w07-AM 6/1 9 ¶4)

  • Zil 5:7—Yihooway mayzza aawati oottido nagaran asaa qaxxayii? (w07-AM 6/1 11 ¶1)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Zil 2:20–3:12

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) g17.3 koyro sinttaa—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) g17.3 koyro sinttaa—SHiiquwaa baanaadan shoobba.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) w11 9/1 12-13 ¶11-13—Huuphe Yohuwaa: Yihooway Tana Gakkiya SHaaho.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA