Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Tamme 6-12

Mazamure 34-37

Tamme 6-12
 • Mazamure 1nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihoowan Ammanettite; Loˈˈobaa Oottite”: (10 daq.)

  • Maz 37:1, 2—Yihoowayyo haggaaziyoogaabaa qoppite; iitatu ufayssaabaa qoppoppite (w03-AM 12/1 9-10 ¶3-6)

  • Maz 37:3-6—Yihoowan ammanettite; loˈˈobaa oottite, yaatidi anjjettite (w03-AM 12/1 10-12 ¶7-15)

  • Maz 37:7-11—Yihooway iitatettaa xayssiyo wodiyaa danddayan naagite (w03-AM 12/1 13 ¶16-20)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 34:18—Yihooway ‘ayyaanan meqqidaageeta’ qassi “ayyaanan liiqidaageeta” waati oyqqii? (w11-AM 6/1 19)

  • Maz 34:20—Ha hiraagay Yesuusan waani polettidee? (w13 12/15 21 ¶19)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 35:19–36:12

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Asaa Haasayissanawu Maaddiya biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaageeti eti asaa haasayissanawu qoppidobaa xaafanaadan minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA