Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Naase 28–Masqqala 3

HIZQQEELA 39-41

Naase 28–Masqqala 3
 • Mazamure 24⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Hizqqeeli Beˈido Beeta Maqidasiyaa Ajjuutaanne Intte Hanotaa”: (10 daq.)

  • Hiz 40:2—Yihoowa goynoy hara ay qommo goynuwaappekka keehi xoqqa (w99-AM 3/1 11 ¶16)

  • Hiz 40:3, 5—Geeshsha goynuwaara gayttidaagan Yihooway ba halchuwaa polana (w07-AM 8/1 10 ¶2)

  • Hiz 40:10, 14, 16—Nuuni Yihooway ufayttiyo ogiyan goynnanawu i kessido xoqqanne suure maaraa kaallana bessees (w07-AM 8/1 11 ¶4)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Hiz 39:7—Asay pirddaa pacaa gattiyay Xoossaa giyo wode a sunttaa cayiyoy ayba ogiyaanee? (w12 9/1 21 ¶2)

  • Hiz 39:9—Armmageedoonappe simmin, kawotettati olido ola miishshati waananee? (w89-E 8/15 14 ¶20)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Hiz 40:32-47

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) fg timirtte 1 ¶1Mishiraacho Siyana Koyay? giyo biiduwaa erissiyoogan doomma (shin biiduwaa bessoppa) Brooshuriyaa imma.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) fg timirtte 1 ¶2—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) fg timirtte 1 ¶3-4

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA