Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 92-101

Cimidikka Ayyaanaaban Ayfiyoogaa

Cimidikka Ayyaanaaban Ayfiyoogaa

92:12

Zambbay 100 layttappe daruwaa deˈana danddayees; yaatidikka ayfees

Cimati ayyaanaaban ayfoosona:

92:13-15

  • Haratuyyo woossiyoogan

  • Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan

  • Gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogaaninne bantta qofaa yootiyoogan

  • Bantta deˈuwan beˈidobaa haratuyyo yootiyoogan

  • Wozanappe haggaaziyoogan