Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Masqala 30–Xiqimita 6

YAAQOOBA 1-2

Masqala 30–Xiqimita 6
 • Mazamure 122⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Nagarawunne Hayquwawu Efiya Ogiyaa”: (10 daq.)

  • [Yaaqooba Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Yaaq 1:14—Qoppana bessennabata qoppiyoogee nuuni iitabaa amottanaadan oottana danddayees (g-AM 17.4 14)

  • Yaaq 1:15—Bessennabaa amottiyoogee darotoo nagaraanne hayquwaa kaalettees (g-AM 17.4 14)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Yaaq 2:1—Nuuni asaa issuwaa issuwaappe shaakkennaadan waani naagettana danddayiyoo? (w18.08 p. 10 par. 10-11)

  • Yaaq 2:8—“Kawo higgiyaa” giyoogee aybee? (it-2-E 222 ¶4)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Yaaq 2:10-26 (th xinaate 5)

MINNADA HAGGAAZA

 • Heezzantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Issi xiqisiyaa doora. SHiiquwaa baanaadan shoobba. (th xinaate 3)

 • Heezzantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (4 daq. woy sima) Issi xiqisiyaa doora. Xannaˈissiyo xuufiyaa imma. (th xinaate 12)

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (5 daq. woy sima) bhs 30 ¶4-5 (th xinaate 13)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 45

 • Ha Yohota Qoppiyoogaa Aggoppa”: (8 daq.) Tobbiyoogaa. Ammanettennaadan Oottiyaabaappe Haakkite—Bessennaban Allaxxiyoogaa giyo biiduwaa bessa.

 • Yelidaageetoo—Pokkobaa Moobayliyan Kiittennaadan Intte Yelaga Naˈa Maaddite: (7 daq.) Hidaare 2013 Beegottite! maxeetiyaa sinttaa 4-5n deˈiya qofaappe issi cimay haasayees.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) lvs shem. 7 ¶20-28; Maarata, sinttaa 100-103

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 6⁠nne Woosa