Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | IBRAAWE 7-8

“Malkki-Xedeqi Qeese Gididoogaadan, . . . Merinau Qeese Gidana”

“Malkki-Xedeqi Qeese Gididoogaadan, . . . Merinau Qeese Gidana”

7:1-3, 17

Malkki-Xedeqi ayba ogiyan Yesuusawu leemiso gididee?

  • 7:1​—Kawonne qeese

  • 7:3, 22-25​—Appe kase woy appe simmin A mali xaafettibeenna

  • 7:5, 6, 14-17​—I laatan gidennan sunttettidi qeesee gidiis

Kiristtoosa qeesetettay Aaroona qeesetettaappe waani aadhdhii? (it-1-E 1113 ¶4-5)