Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Masqqala 2-8

IBRAAWE 7-8

Masqqala 2-8
 • Mazamure 16⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Malkki-Xedeqi Qeese Gididoogaadan, . . . Merinau Qeese Gidana”: (10 daq.)

  • Ibr 7:1, 2—Kawonne qeese gidida Malkki-xedeqi Abrahaameera gayttidi A anjjiis (it-2-E 366)

  • Ibr 7:3—Malkki-Xedeqayyo “zare paidoi baawa,” qassi I “merinau qeese” gididi deˈana (it-2-E 367)

  • Ibr 7:17—Yesuusi “Malkki-Xedeqi qeese gididoogaadan, . . . merinau qeese gidana” (it-2-E 366)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Ibr 8:3—Muuse Higgiyan immiyo imotaanne yarshshiyo yarshshuwaa giddon deˈiya dummatettay aybee? (w00-AM 8/15 14 ¶11)

  • Ibr 8:13—Ermmaasa wode Higgiyaa maachchay waanidi ‘ceega’ gididee? (it-1-E 523 ¶5)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Ibr 7:1-17 (th xinaate 5)

MINNADA HAGGAAZA

 • Nabbabanawunne Tamaarissanawu Keehippe Minna: (10 daq.) Tobbiyoogaa. Beettiyaabaa Suure Goˈettiyoogaa giyo biiduwaa bessa, yaatidi Tamaarissanawu giyo brooshuriyaappe xinaate 9 tobbite.

 • Haasayaa: (5 daq. woy sima) it-1-E 524 ¶3-5—Huuphe yohuwaa: Ooratta maachchay aybee? (th xinaate 7)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 124

 • Dirijjitee Oottidobaa: (15 daq.) Masqqala aginawu giigida, Dirijjitee Oottidobaa giyo biiduwaa bessa. Danddayikko, waanna biiruwaa woy heeran deˈiya macara biiruwaa beˈanawu baanaadan ubbatakka minttetta.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) lvs shem. 6 ¶10-19

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 135⁠nne Woosaa